Strona Tematyczna!

Leasing na firmę

Post by relatedRelated post

Typy leasingu – co zakupić dla swojej firmy?
Leasing to specyficzna odmiana ajencji lub też najmu nieruchomości lub środków trwałych. Obecnie na rynku jesteśmy w stanie wyróżnić wiele typów leasingu. Leasing możemy podzielić ze względu na formę to znaczy, w jakiej postaci on następuje, mamy tu do czynienia z leasingiem operacyjnym i finansowym. Następne kryterium podziału leasingu to czas trwania umowy, jaka jest zawierana pomiędzy postaciami w umowie leasingowej, jest to leasing krótko lub też długoterminowy – wypróbuj Leasing. Przedmiot umowy leasingowej jest kolejnym kryterium, wedle, jakiego możemy podzielić leasing na leasing ruchomości lub ewentualnie nieruchomości. Mamy prawo też wyróżni leasing pełny i czysty, tutaj kryterium podziału są obowiązki podmiotów umowy leasingowej. Jednakowo istotnym założeniem przy podziale Lessingów jest liczba osób, które biorą udział przy podpisywaniu umowy leasingowej. Wszystkie wyżej wymienione kryteria podziału leasingu są istotne przy zawieraniu umowy leasingowej, bo mają one ważny wpływ na leasing danego środka trwałego czy też wyznaczonej nieruchomości.

About