Strona Tematyczna!

Opinie o hotelach

Post by relatedRelated post

Baza noclegowa składa się z budynków noclegowych oraz urządzeń towarzyszących – jest jednym z fundamentalnych szczegółów gospodarki turystycznej. Dzieli się ją na sezonową i całoroczną, a dodatkowo na otwartą i zamkniętą (osiągalna jedynie dla określonych grup klientów). Najistotniejszą częścią bazy noclegowej są budowle noclegowe, a w ich skład wchodzą budowle hotelarskie – my rekomendujemy Noclegi na świecie. Prawo o posługach turystycznych podaje następujący podział budynków noclegowych: pola biwakowe, kempingi, schroniska, schroniska młodzieżowe, gniazdka wycieczkowe, pensjonaty, motele oraz hotele. Dłuższą listę podaje natomiast Główny Urząd Statystyczny (GUS), kwalifikując jeszcze: środowiska wczasowe, kolonijne oraz szkoleniowo-wypoczynkowe oraz zakłady uzdrowiskowe, domy pracy twórczej, składy wynajmowanych domków turystycznych oraz inne niesklasyfikowane. Wszystkie obiekty noclegowe powinny realizować miarodajne warunki ogólne, czyli zaświadczać podstawowe usługi związane z pobytem wędrowców, w tym sprzątanie pokoi po gościach, utrzymanie nie jest warunkiem koniecznym, lecz niezwykle mile widzianym. W przypadku pól biwakowych warunkiem jest, aby turyści byli na terenie celowo do biwakowania przeznaczonym.

About